Oferta ubezpieczeń

crash test, collision, rear-end collision-1620591.jpg

Ubezpieczenia komunikacyjne

Dzięki szerokiej współpracy z wieloma renomowanymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi zapewniam kompleksowe doradztwo, obsługę oraz bogatą ofertę produktów ubezpieczeniowych.
Dzięki temu dla każdego Klienta jestem w stanie przygotować indywidualną ofertę dopasowaną do jego potrzeb zarówno pod względem optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej jak również warunków finansowych.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Głównym celem ubezpieczenia życiowego jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Gwarancja wypłaty świadczenia na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, a także renty życiowe, ubezpieczenia posagowe oraz z funduszem inwestycyjnym. Możliwość zawarcia ubezpieczenia bezterminowego lub terminowego. Możliwość połączenia polisy z najbliższymi (maksymalnie 10 osób).
woman, umbrella, floating-1245817.jpg
tractor, wallpaper, farmers-5091577.jpg

UBEZPIECZENIA ROLNE

Ubezpieczenie skierowane jest do rolników – osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenia te są ubezpieczeniami obowiązkowymi, których zakres reguluje Ustawa za dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003r.)

Ubezpieczenia MAJĄTKOWE

Ubezpieczenia majątkowe – to produkty z jednej strony chroniące przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku, z drugiej – zabezpieczające interesy osób, które wskutek zdarzenia losowego mogą zostać poszkodowane.
beautiful home, garden, new england style-2826052.jpg
office desk, man, business-6952919.jpg

Ubezpieczenia DLA FIRM

Zajmuję się również obsługą ubezpieczeniową firm , instytucji oraz administracji publicznej. Ubezpieczenia firm, ze względu na większą ilość występujących ryzyk, zróżnicowanie branży oraz skali prowadzonej działalności, tym bardziej polega na profesjonalnym doradztwie. Nie ważne czy prowadzisz małą działalność, czy duże przedsiębiorstwo, przygotuję ofertę dopasowaną pod względem rodzaju, formy oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenia TURYSTYCZNE

Bez względu na to czy podróżujesz rekreacyjnie, wyjeżdżasz w podróż służbową czy poszukujesz wrażeń w najodleglejszych zakątkach naszego globu, warto zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu za granicą. Dzięki odpowiedniej polisie turystycznej, nie poniesiesz kosztów leczenia za granicą czy tych związanych z nieszczęśliwych wypadkiem.
bled, lake, island-5890874.jpg
Call Now Button